17 بهمن

رسم توابع در نرم افزار متمتیکا Mathematica

متمتیکا Mathematica دارای قابلیت های گرافیکی بسیار بالایی است که در قسمت گرافیک به برخی از جنبه های آن اشاره خواهیم کرد . در این قسمت قصد داریم چند دستورمقدماتی که برای رسم توابع یک متغیره، دو متغیره و یا پارامتری بکار می رود را بیان کنیم : رسم تابع f در بازه [a,b]:                     Plot[ f[x] , { x , a , b …