14 بهمن

ایجاد پروژه جدید در نرم افزار CST

برای ایجاد پروژه در CST به دو روش میتوان این کار را انجام داد: برای ایجاد یک پروژه بدون تنظیمات اولیه، ماژول مورد نظر را از بخش پایینی صفحه شروع، انتخاب کرده …

11 بهمن

معرفی و مقدمه ای بر نرم افزار CST

برنامه CST برگرفته از Computer Simulation Technology یکی از قوی ترین برنامه ها در زمینه های شبیه سازی عددی میدان های الکترومغناطیسی ، طراحی انواع آنتنها و مدارات فرکانس بالا …