01 بهمن

انواع بارها در نرم افزار هومر

بارها در نرم افزار هومر به سه دسته الکتریکی، حراراتی و بارهای دفریبل (deferrable loads) تقسیم میگردند. بارهای دفریبل در بین این بارها یک نام نا آشنا داره که اگه بخوام براتون بگم …