11 بهمن

معرفی و مقدمه ای بر نرم افزار CST

برنامه CST برگرفته از Computer Simulation Technology یکی از قوی ترین برنامه ها در زمینه های شبیه سازی عددی میدان های الکترومغناطیسی ، طراحی انواع آنتنها و مدارات فرکانس بالا …

10 بهمن

رله – Relay

رله به عنوان یک کلید و یا یک سوییچ تعریف میگردد. با استفاده از کلیدها به صورت دستی میتوان یک مدار را روشن یا آنکه خاموش نمود. رله ها مشابه کلیدها مدار را …

09 بهمن

مدل‌های انرژی برای مدلسازی

در اکثر مدل‌های انرژی برای مدلسازی از برنامه ریزی خطی و شبیه سازی با کمک معادلات اقتصاد‌سنجی استفاده شده است و در بقیه مدلها از آنالیز داده ستانده، برنامه ریزی پویا و …